Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.vaderdag.com.

Door gebruik van deze website en de afbeeldingen verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Belang en adverteren
Deze website is een privé-initiatief van de maker en beheerder, er kleeft geen enkel zakelijk en/of financieel belang aan het beheer van de site. De eventuele advertenties zijn bedoeld om een gedeelte van de kosten van hosting, beheer en onderhoud te vergoeden.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle afbeeldingen, kleurplaten en knutsels zijn verzameld vanaf het internet van websites waar deze vrij te downloaden waren en dus voor zover bekend vrij van copyright. De intellectuele eigendomsrechten liggen bij de oorspronkelijke eigenaar van de gegevens. Mocht u van mening zijn dat wij met de publicatie uw copyright schenden dan willen wij u bij deze verzoeken ons hierover te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar bent van de door ons op de website geplaatste gegevens. Als u aannemelijk kunt maken dat dit materiaal u toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe of verwijderen wij deze gegevens direct van onze site.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling af te handelen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.