Geschiedenis van Vaderdag

Iedere derde zondag van juni is het zover: tijd om de vaders in het zonnetje te zetten. Niet meer dan terecht natuurlijk, want alle overige dagen van het jaar is het maar al te vaak de moeder naar wie toch net wat meer aandacht gaat. Sommige vaders hangen er zelfs maar een beetje bij… Van oorsprong was er dan ook alleen maar Moederdag, geïntroduceerd door ene Anna Jarvis. Sonora Smart Dodd uit Washonton was het daar niet helemaal mee eens en wilde graag ook een gelegenheid om haar vader de eer te geven die hem toekwam. Aldus geschiedde en de eerste Vaderdag, gevierd op 19 juni 1910, was een feit.

Officiële erkenning van Vaderdag

De eerste viering van Vaderdag maakte “de dag dat vader in de schijnwerper staat” nog geen officiële feestdag. Sterker nog: Vaderdag werd pas officieel erkend in 1972, tijdens het presidentschap van Richard Nixon. Hoewel president Calvin Coolidge in 1924 al het idee van Vaderdag steunde, wilde het toenmalig Amerikaans congres niet iets doorvoeren waarmee de mannen zo duidelijk in het zonnetje werden gezet. Vandaar dat het sinds de eerste Vaderdag nog een tijdje geduurd heeft totdat deze dag officieel werd. In Nederland werd toen al een tijdje Vaderdag gevierd, namelijk sinds 1937. Vaderdag viel toen echter niet in juni, maar in oktober. Pas in 1948 verhuisde Vaderdag naar de derde zondag van juni. Dit gebeurde op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Herenmodedetaillisten. De reden hiervoor was, dat men de viering in oktober te dicht op het naderende Sinterklaas- en Kerstfeest vond liggen. Mei en juni werden daarom als geschiktere maanden gezien voor Moeder- en Vaderdag.

Verschil tussen Nederland en België

Veel feestdagen worden in Nederland en België gevierd op dezelfde datum. In het geval van Vaderdag ligt dit echter anders: de Belgen zetten hun vader een zondag eerder (de tweede zondag van juni) in de schijnwerpers. In een klein gedeelte van België wordt Vaderdag echter niet op de tweede zondag van juni, maar op 19 maart gevierd. Dit is de dag van Sint-Jozef, de (stief-)vader van Jezus. Ook in Spanje valt Vaderdag op 19 maart.